Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Στατιστικά Στοιχεία

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Μαθήματα

Scroll
to Top

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Κίνηση


Τίτλος ΔείκτηΤιμή
Πλήθος μαθημάτων με επισκεψιμότητα το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 4
Πλήθος μαθημάτων με σύνδεση φοιτητολογίου το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 0
Πλήθος μαθημάτων με ανοιχτή πρόσβαση στους επισκέπτες το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 10
Scroll
to Top


Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Χρήστες


Scroll
to Top

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Δραστηριότητες


Τύπος δραστηριότητας Πλήθος δραστηριοτήτων Πλήθος δραστηριοτήτων με κινητικότητα το τελευταίο εξάμηνο Ποσοστό δραστηριοτήτων με κινητικότητα το τελευταίο εξάμηνο
Κατάθεση εργασιών (Assignments) 529 52 9.83
Κουίζ (Quiz) 507 5 0.99
Ομάδες Συζητήσεων (Forum) 494 11 2.23
Επιλογή (Choice) 57 1 1.75
Λεξικό (Glossary) 55 1 1.82
Wiki 53 0 0.00

Τύπος δραστηριότητας Συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου τύπου στο σύνολο των δραστηριοτήτων
Κατάθεση εργασιών (Assignments) 31.21
Κουίζ (Quiz) 29.91
Ομάδες Συζητήσεων (Forum) 29.14
Επιλογή (Choice) 3.36
Λεξικό (Glossary) 3.24
Wiki 3.13
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
Scroll
to Top

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Πηγές πληροφοριών


Τύπος περιεχομένου Πλήθος πηγών πληροφοριών Πλήθος πηγών που δημιουργήθηκαν/τροποποιήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο Ποσοστό πηγών που δημιουργήθηκαν/τροποποιήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο
Αρχεία (Files) 91149 24137 26.48
Φάκελοι (Folders) 234 12 5.13
Ετικέτες (Labels) 894 2 0.22
Σελίδες (Pages) 1216 12 0.99
Βιβλία (Book) 82 0 0.00

Τύπος περιεχομένου Συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου τύπου στο σύνολο των πηγών πληροφοριών
Αρχεία (Files) 97.41
Φάκελοι (Folders) 0.25
Ετικέτες (Labels) 0.96
Σελίδες (Pages) 1.30
Βιβλία (Books) 0.09
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
Scroll
to Top